Posted on

ตรวจสุขภาพเด็ก

ขอขอบคุณโรงบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ให้ความอนุ้ชเคราะห์ คุณหมอมาตรวจ สุขภาพและพัฒนาการให้แก่เด็กภายในมูลนิธิฯ ค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

 

Posted on

Run for orphan 2019

มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว  เชียงใหม่  ขออขอบคุณ  กลุ่มนักวิ่งการกุศล  ที่จัดกิจดกรรมนำเงินมาบริจาคสนับสนุนการดูแล  เด็กภายในมูลนิธิฯ  ในวันที่  21  กรกฎาคม 2562

โดยมีท่านประธานมูลนิธิฯ คุณหญิง พรรณางค์  ปาณิกบุตร   พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารและอาสาสมัคร

เป็นผู้รับมอบ

Posted on

โครงการวิ่งการกุศล “เพื่อนบุญ”

ในวันที่  30  มีนาคม 2562  กลุ่มวิ่งการกุศล “เพื่อนบุญ” ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล นำเงินมาบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบ

 

Posted on

ขอขอบพระคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ  คุณ ปัทมา เอี่ยมสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้การสนับสนุน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติเชียงใหม่  ในวันที่ 2 มีนาคม 2562  โดยมีคณะกรรมการบริหาร และ         อาสาสมัครเป็นผู้รับมอบ  

Posted on

ขอขอบคุณ โรงแรม U Hotel Chiangmai

โรงแรม U Hotel Chiangmai  ได้มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือในการดูแลเด็ก ๆในสถานสงเคราะห์

ในวันที่  29 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา โดยมีคณธกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ

เป็นผู้รับมอบ 

Posted on

กิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

 

มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติเชียงใหม่  จัดกิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2562 

ให้กับเจ้าหน้าที่และ เด็กในการดูแลภายในมูลนิธิ ฯ  ในวันที่  8  มกราคม 2562  

Posted on

Merry Christmas

กิจกรรมงานวัน Christmas  จัดขึ้นให้กับเด็ก ๆ ภายในมูลนิธิฯ  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Posted on

กิจกรรม “ตลาดน้อย”

  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม เสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กในมูลนิธิฯ ในชื่อกิจกรรม “ตลาดน้อย” 

ในวันที่  11  ธันวาคม  2561  บริเวณสนามเด็กเล่น ภายในมูลนิธิ ฯ 

  สามารถ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ ได้ที่  “บ้านกิ่งแก้ว  วิบุลสันติ เชียงใหม่”  หรือที่

เลขบัญชี  424-0-38423-2  โทร 053-275-650

Posted on

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง ครูและเจ้าหน้าที่ ได้นำเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Posted on

คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน
ณ .ตึก สวงน-แจ่มจันทร์ วิบุลสันติเชียงใหม่