Share

กิจกรรมงานวัน Christmas  จัดขึ้นให้กับเด็ก ๆ ภายในมูลนิธิฯ  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้