คุณหญิงพรรณางค์ ปาณิกบุตร
(ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่)

รู้จัก “บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ”

ด้วยจิตเมตตาต่อเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง และเลี้ยงดูอยู่ภายในโรงพยาบาลสวนดอก ซึ่งปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาสาสมัครสตรีชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งพำนักในเชียงใหม่ จึงได้ช่วยกันเลี้ยงดูเด็กกำพร้า รวมถึงจัดหาทุนเพื่อสร้างบ้านที่ปลอดภัย และให้ความคุ้มครอง เลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้ชายคา “บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ”

50 ปี เปลี่ยนผ่านสู่การดูแลที่อบอุ่น

ระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา “บ้านกิ่งแก้ว” ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาคารสถานที่ และคุ้มครองสมาชิกในบ้าน

ร่วมบริจาคได้ที่ “บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ”

75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร.053-275-650 Fax.053274963

หรือที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ เลขบัญชี 424-0-38423-2