กิจกรรมวันสำคัญภายในมูลนิธิฯ

Share

นำเด็กไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานทำบุญปีใหม่งานวันแม่,งานวันปีใหม่,งานรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์