Posted on

งานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ด้วยรักและคิดถึง ครูเพลง นิทัศน์ ละอองศรี

รายได้เพื่อสมทบทุน มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติเชียงใหม่

Posted on

กิจกรรมอบทุนการศึกษา และ ให้คำปรึกษา

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และ นักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2560

 

กิจกรรมการให้คำปรึกษา

Posted on

กิจกรรมวันสำคัญภายในมูลนิธิฯ

นำเด็กไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานทำบุญปีใหม่งานวันแม่,งานวันปีใหม่,งานรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์