กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ภายในบ้าน

Share

การให้เด็กร่วมทำอาหาร ,การเล่นดนตรี , การทำสวนผัก,กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ,การเล่นคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก