กิจกรรมเสริมพัฒนาการทางสังคม

Share

การทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา และ อาสาสมัครชาวต่างชาติ