“บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ”

นับเป็นบ้านเด็กกำพร้าแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการก่อตั้งโดย “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่” โดยได้รับบริจาคบ้านพร้อมที่ดิน 2ไร่ และเงินสนับสนุนจากคุณกิ่งแก้ว วิบุลสันติ จึงสามารถเปิดดำเนินการเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเชียงใหม่ โดยเริ่มแรกรับเด็กกำพร้าชาย-หญิง จำนวน 25 คน จากโรงพยาบาลสวนดอกและให้ชื่อว่า “บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ” ตามนามท่านผู้บริจาค

นับเนื่องจนปัจจุบัน “บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ” สามารถรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ครอบครัวมีปัญหา ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี จำนวน 50 คน โดยมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีครูอนุบาล และทีมสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กกำพร้าในบ้านกิ่งแก้วฯ

วิสัยทัศน์

เราจะช่วยกันพัฒนาลูกๆของเราให้มีความเจริญเติบโตสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

พันธกิจ

เราจะช่วยกันสร้างบ้านกิ่งแก้วฯ ให้เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น ด้วยรอยยิ้ม ความสามัคคี ใส่ใจโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของทุกๆคน

คำขวัญ

ร้อยรักสามัคคี ทำดีเพื่อสังคม

50 ปี เปลี่ยนผ่านสู่การดูแลที่อบอุ่น

ระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา “บ้านกิ่งแก้ว” ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาคารสถานที่ และคุ้มครองสมาชิกในบ้าน

ด้านอาคารสถานที่

มีการปรับปรุงบ้านหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นบ้านใหม่ที่สวยงาม และอบอุ่นมาแทนที่ด้วยน้ำใจ และจิตศรัทธาจากผู้มีอุปการคุณจำนวนมาก

ด้านการพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า

ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องการให้ “บ้านกิ่งแก้ว” เป็น “บ้าน” ของเด็กกำพร้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นบ้านที่สามารถให้

  • ความคุ้มครอง ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กกำพร้า

  • การอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอันเอื้อต่อการมีคุณภาพที่ดีของเด็กกำพร้า

  • แสวงหาผู้มีอุปการคุณและครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม

เด็กน้อย....รอคอยน้ำใจและการให้โอกาส

อนาคตของเด็กๆ ใน “บ้านกิ่งแก้ว” แม้วันนี้เขาเห็นโอกาสและแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาที่ปลายอุโมงค์อันยาวไกล พวกเขาคงไม่สามรถไปถึงได้หากขาดไร้ซึ่งความช่วยเหลือ และแรงสนับสนุนจากผู้คนในสังคม

ภารกิจสำคัญยิ่งของคณะกรรมการ “มูลนิธิฯ” คือ การแสวงหาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจำนวน 50 คน โดยการประสานขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศในการบริจาคเงินทุนสนับสนุนรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เด็กจำเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านกิ่งแก้วฯได้ อย่างมีคุณภาพและเป็นสุข

วันนี้เด็กทุกคนรอความรัก น้ำใจจากท่านมาช่วยสานฝันต่อเติมเส้นทางชีวิตให้พวกเขาได้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง มีพละกำลังที่จะช่วยสรรค์สร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

ร่วมบริจาคได้ที่ “บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ”

75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร.053-275-650 Fax.053274963

หรือที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ เลขบัญชี 424-0-38423-2