ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคได้ที่ “บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ”

75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร.053-275-650 Fax.053274963

หรือที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ เลขบัญชี 424-0-38423-2