ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิ เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่

ที่อยู่ : 75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 053-275-650

E-mail : info@baankingkaew-orphanage.org

Fax. 053-274-963