ตรวจสุขภาพเด็ก

Share

ขอขอบคุณโรงบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ให้ความอนุ้ชเคราะห์ คุณหมอมาตรวจ สุขภาพและพัฒนาการให้แก่เด็กภายในมูลนิธิฯ ค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ