คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน

Share

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน
ณ .ตึก สวงน-แจ่มจันทร์ วิบุลสันติเชียงใหม่