ขอขอบพระคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

Share

ขอขอบคุณ  คุณ ปัทมา เอี่ยมสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้การสนับสนุน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติเชียงใหม่  ในวันที่ 2 มีนาคม 2562  โดยมีคณะกรรมการบริหาร และ         อาสาสมัครเป็นผู้รับมอบ