ขอขอบคุณ โรงแรม U Hotel Chiangmai

Share

โรงแรม U Hotel Chiangmai  ได้มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือในการดูแลเด็ก ๆในสถานสงเคราะห์

ในวันที่  29 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา โดยมีคณธกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ

เป็นผู้รับมอบ