กิจกรรม “ตลาดน้อย”

Share

  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม เสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กในมูลนิธิฯ ในชื่อกิจกรรม “ตลาดน้อย” 

ในวันที่  11  ธันวาคม  2561  บริเวณสนามเด็กเล่น ภายในมูลนิธิ ฯ 

  สามารถ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ ได้ที่  “บ้านกิ่งแก้ว  วิบุลสันติ เชียงใหม่”  หรือที่

เลขบัญชี  424-0-38423-2  โทร 053-275-650