กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง

Share

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง ครูและเจ้าหน้าที่ ได้นำเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา