กิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

Share

 

มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติเชียงใหม่  จัดกิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2562 

ให้กับเจ้าหน้าที่และ เด็กในการดูแลภายในมูลนิธิ ฯ  ในวันที่  8  มกราคม 2562